le-ban-giao-nha-phuc-an-ashita

Ngày 16-4-2023 Trần Anh Group đã bàn giao lần 1 gần 50 căn cho những khách hàng đầu tiên tại Phúc An Ashita