Hướng căn hộ chung cư chính là hướng cửa ra vào.

Hướng căn hộ chung cư chính là hướng cửa ra vào.

Hướng căn hộ chung cư chính là hướng cửa ra vào.