bia-so-hong-west-lakes-golf-villas

West Lakes Golf & Villas nằm trong cụm hệ sinh thái dự án của Trần Anh Group tại Đức Hòa-Long An gồm: KCN Trần Anh Tân Phúc, Phúc An City, Bella vista, Bảo Ngọc Riverside, KDC Hồng Đạt