Bình Dương xuất sắc đạt và vượt 25/31 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng

Ngày 19/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong tình hình chung không thuận lợi nhưng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm khống chế và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình địa phương nhằm tiếp tục phát triển.

Toàn cảnh đại hội

Đến nay đã có 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Kinh tế phục hồi và tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng dương; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt khoảng 240 nghìn tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2020-2023 tăng 6,1%/năm.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,3%/năm; thu hút đầu tư trong nước khoảng 250 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2020-2023 đạt 9,56 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2020-2023 tăng bình quân 5,5%/năm, nhập khẩu tăng bình quân 2,4%/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông tiếp tục đầu tư phát triển; tỷ lệ đô thị hóa đạt 84% (tương đương các quốc gia công nghiệp phát triển).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; các chính sách về y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến nay đã có 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Kinh tế phục hồi và tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng dương; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt khoảng 240 nghìn tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2020-2023 tăng 6,1%/năm.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,3%/năm; thu hút đầu tư trong nước khoảng 250 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2020-2023 đạt 9,56 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2020-2023 tăng bình quân 5,5%/năm, nhập khẩu tăng bình quân 2,4%/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông tiếp tục đầu tư phát triển; tỷ lệ đô thị hóa đạt 84% (tương đương các quốc gia công nghiệp phát triển).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; các chính sách về y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự trình bày

Nhận định tình hình trong những năm tới tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, định hướng lớn cho nửa nhiệm kỳ còn lại, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp.

Bình Dương Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2024-2025 đạt từ 9-10%/năm để bù đắp cho suy giảm kinh tế ở những năm đầu nhiệm kỳ; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng kỹ thuật để tạo ra động lực, dư địa phát triển cho giai đoạn tiếp theo; trọng tâm là đầu tư phát triển đa dạng các hình thức giao thông đường thủy, đường bộ và đường sắt đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng.

Tỉnh chú trọng đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh, trật tự, nhất là an ninh công nhân, an ninh kinh tế, an ninh đô thị và phòng, chống cháy nổ. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Nguồn: https://nhandan.vn/