Những căn hộ ở tầng cao luôn đón được nhiều ánh sáng hơn.

Những căn hộ ở tầng cao luôn đón được nhiều ánh sáng hơn.

Những căn hộ ở tầng cao luôn đón được nhiều ánh sáng hơn.