west-lakes-golf-villas

Giai đoạn 1 triển khai 517 sản phẩm gồm:
-11 biệt thự đơn lập
– 117 biệt thự song lập
– 409 biệt thự mini